Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania twoich danych osobowych

Szanowni Państwo,

  1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma SEZAM BRAM Sławomir Wiciak z siedzibą w Śremie przy ul. Środkowej 20, NIP 785-156-22-62. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail: biuro@sezambram.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom firmy SEZAM BRAM Sławomir Wiciak kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
  3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych b. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby. d. w celach promocyjnych i marketingowych
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
  5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi.