Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sezambram.pl jest firma SEZAM BRAM Sławomir Wiciak, ul. Środkowa 20, 63-100 Śrem, NIP: 785-156-22-62, REGON: 302365660.

§ 1 - ZASADY OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy SEZAM BRAM, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sezambram.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sezambram.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 3. Zespól Sklepu sezambram.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

§ 2 - PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych, numeru telefonu, umożliwiającego nam jego weryfikacje, oraz potwierdzenie zamówienia w mailu.
 2. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do momentu wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez sezambram.pl na stronach sklepu internetowego.
 4. Zamówienia są także przyjmowane mailem biuro@sezambram.pl
 5. Możliwy jest także osobisty odbiór zamówionych produktów w siedzibie firmy. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sezambram.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia mogą nie być rozpatrywane.
 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień bądź inny uzgodniony z Zamawiającym.
 9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę chyba że strony pisemnie ustalą inaczej.
 11. Sklep sezambram.pl rezerwuje sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku trudności z uzyskaniem jego potwierdzenia.
 12. Zamówiony towar może być dostarczony do Zamawiającego przesyłką kurierską.
 13. W przypadku dostarczenia do Zamawiającego przesyłki w stanie uszkodzonym bądź oklejoną przezroczystą taśmą Zamawiający powinien odmówić przyjęcia takowej przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep sezambram.pl
 14. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej OPEK (bez ograniczeń) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia o wartości do 300 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zależnymi od wagi dokonanego zakupu.
 15. Koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień przedpłaconych do 2.000 zł i o wadze do 30 kg wynosi 25 zł, natomiast dla zamówień za pobraniem 39 zł. W przypadku zamówień o wartości powyżej 2.000 zł i o wadze do 30 kg ale których najdłuższy wymiar jest mniejszy niż 2 metry koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej jest za darmo. W przypadku przesyłek powyżej 30 kg bądź których jeden z wymiarów jest większy niż 2 metry koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
 16. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem, przedpłatą oraz za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 17. W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, które wymagają sprowadzenia ich przez naszego dostawcę specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, Sklep może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy Klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy Sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki Klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

§ 3 - GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym sezambram.pl są objęte gwarancją producenta.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie sezambram.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z sezambram.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem lub dowód zakupu.
 4. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudelku, z kompletna jego zawartością (przedmiot - np. napęd do bramy skrzydłowej, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), towar nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firm kurierskich. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć kopie dowodu zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta i dane posiadacza rachunku, na który maja być zwrócone środki pieniężne. W przypadku zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy, należne pieniądze zwracamy w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy. Możliwość taka nie dotyczy towarów odbieranych osobiście.
 5. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty zostanie uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Z tego powodu zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan firmowych taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawca w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
 7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 4 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271).
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży miedzy Sklepem sezambram.pl a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencja polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub tez byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sad powszechny w Poznaniu, właściwy dla siedziby sprzedawcy.